Umro Francesco Borromini, talijanski arhitekt i kipar

Talijanski arhitekt i kipar Francesco Borromini jedan je od glavnih predstavnika visokog baroka u arhitekturi. Bogatom fantazijom i odvažnim konstrukcijama ostvaruje izvanredno slikovite objekte kod kojih primjenjue najširi repertoar arhitektonskih dekorativnih elemenata. Glavna su mu djela u Rimu crkva Sv. Carlo allle Quattro Fontane, Crkva Sv. Agnese na trgu Navona i nekoliko palača. Borrominijeva karijera bila je ograničena njegovom osobnošću. Za razliku od svog suvremenika Giana Lorenza Berninija, koji je s lakoćom dolazio do poslova, Borromini je bio melankolik teške naravi, zbog čega se s određenih projekata morao povući i što je, na kraju, rezultiralo i njegovim samoubojstvom. Završivši kapelicu u crkvi San Giovanni dei Fiorentini, 2. kolovoza 1667. godine Francesco Borromini počinio je samoubojstvo, vjerojatno kao posljedicu depresije i živčanog sloma. Borrominijev lik nalazio se na šestoj seriji novčanice od 100 švicarskih franaka, koja je u opticaju bila od 1976. do 2000. godine.