Početak Sun Jat Sen-ove kulturne revolucije u Kini

4. travnja 1919. godine smatra se početkom Sun Jat Sen-ove kulturne revolucije u Kini. Sun Jat-Sen bio je kineski političar i revolucionar te prvi predsjednik Republike Kine. U Kini se često naziva “Ocem domovine”. Sun je bio jedan od ujedinitelja postimperijalne Kine i jedan je od rijetkih kineskih političara 20. stoljeća kojeg jednako cijene i u NR Kini i na Tajvanu.